حمل بیمار از شهرستان و شهرهای دیگر به شیراز

 ارائه خدمات  اقامت همراهان بیمار  (ورود از شهرهای مجاور جهت درمان)

در صورت نیاز به ارائه خدمات اقامتی به همراهان بیمار و یا خود بیمار از شهرهای مجاور قبل از مراجعه به بیمارستان و یا بعد از انجام عمل جراحی و در طول زمان مورد نیاز و حضور در شهر شیراز کلیه خدمات اقامتی با هزینه مناسب و حداقل جهت بیماران محترم و همراهان صورت می‌پذیرد.

لازم به ذکر است در طول زمان حضور بیمار پس از انجام عمل جراحی در اقامتگاه در صورت نیاز، خدمات پرستاری و مراقبت از بیمار صورت می پذیرد.

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]