خدمات پاراکلینیکی

اخذ نوبت و حمل و نقل بیماران جهت انجام خدمات پاراکلینیکی  شامل سونوگرافی، رادیولوژی ،ام آر آی ، سی تی اسکن و ماموگرافی و…(

– در صورت نیاز بیماران به همراهی در مراکز مختلف پاراکلینیکی ، مرکز درمان گران پارس، بهیار یا کمک بهیار و یا پرستار برای همراهی بیمار اعزام وبیمار به بهترین شکل، به همراه وسیله نقلیه مرکز شیراز درمان، پس از انجام خدمات به منزل بازگردانده میشود.

– انجام سونوگرافی پرتابل توسط سونوگرافیست در منزل و چاپ نتایج برای بیمار یا همراهان بیمارانجام میگیرد.

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]